אין לי שליטה במתרחש החיצוני, מעולם לא היתה לי שליטה במתרחש החיצוני, אין סימן שעומדת להיות לי שליטה במתרחש החיצוני, אין לי צורך בשליטה במתרחש החיצוני