אושר

אושר הוא תדר פנימי ברגשי נפשי, תדר פנימי בזרימה, הקשור למקום האישי המתואר במימדים של זרימה, רוגע, חיבור החלקים, כוחם, נתינתם, שמחתם. מדובר על שמחת החלקים, כאשר חלק מן הנפש נמצא בכוחו, בנתינתו,בשמחתו, נוצר תדר פנימי המזוהה על ידי ההכרה כאושר פנימי. לא פעם מגיע האדם לאושר פנימי דרך עשייה …

רגש לקיום

אדם נולד, הוא צריך רגש לקיומו. בלי הרגש הוא אינו יכול להתקיים. הרגש לקיום מתקבל מהאמא ויחד איתו נחרתת בשדה האמוני התודעה שרגש לקיום מתקבל מבחוץ, לתינוק אין שום יכולת להתנגד לזה. הוא חייב לקבל את הרגש לקיום ואת התודעה הזו. כולנו יוצאים לחיים עם תלות. בשלב זה אין לנו …

אור פנימי

קורה שישנה התערבבות עם המתרחש החיצוני ונמצא הלומד בעומס פעיל המשתלט. עד שאינו רואה כי מגיב מתוך העומס לא יתחיל את עשייתו ההכרתית. כאשר זוכה ורואה שנמצא ברגע זה בשליטת עומס מתפרץ נאמר להשתמש במידת רוחק. מידת רוחק פיזי, מידת רוחק בזמן או מידת רוחק במהות. ונאמר שמידת הרוחק איננה …

שאלת מהות

המציאות היא לא יפה ולא מכוערת. זה אנחנו. המתרחש החיצוני הוא המציאות, יש בו מן הכל, מן הבלבול ומן הדיוק. מן הטוב ומן הרע, מן ההפרזה ומן ההחסרה. הבחירה אישית היכן להתמקד היא בעצם השאלה, היא בעצם המרחש אותו מציגה לי המציאות על מנת להתפתח. מה תהיה דרכי, לאן אפנה …

אין מקרה

בהתפתחות הרוחנית אמור לומד לזכור שכל עשייתו ביחסי. הלומד מחויב לטרחתו. הוא אינו קובע את תוצאותיו. יישום של כלי הכרתי כמו תיחום העומס וחיזוק מקום טוב, יפעלו ביחסי על פי מקומו ובדרגתו של הלומד, ויתנו הקלה מעטה קצרת טווח במקום אחד או יפתרו לחלוטין במדרגה אחרת. אין התוצאות חשובות, כי …

פתיחת הראיה

כאשר ראייה מתחילה להיפתח ונחשף הלומד לפער המובנה שבין החלקים לבין היכולת האישית שבמדרגה האישית, פער זה הינו מבחן ראשון במלאכה מתחילה, האם פער זה יגרום לתסכול, ערבוב עם העומס וירידה? או שמא יזכה הלומד לאסוף כוחותיו, להתחיל במלאכתו ההכרתית לעשייה משנה מרץ, ולהתחיל ליישם הבנות עקב בצד אגודל תוך …

תיקון החלקים

בהתחזקות עולה החלק הבא לתיקון. בתחילת הדרך דחוקים כל העומסים הכבדים, כל השריטות הכואבות במעמקי הנפש, הם אינם משוחררים, אינם עולים לתודעה, מאחר שאם יעלו במצב התחלתי זה, עלולה להיגרם קריסה במערכת. עם תחילת הלימוד ורכישת כלים הכרתיים, מתחילה התחזקות בנפש וחלקים שהיו לא פעילים, חסרי מקום, חסרי יכולת, חוזרים …

ראיה מתקנת

בפתיחת הלב ובמוכנות נפשית לתיקון, מתחילה להיפתח הראייה ומתחיל הלומד לראות את המתרחש כמתקיים לתיקונו. לא עוד תדהמה ובהלה מול המציאות המפתיעה תמיד, כי אם שמחה גם אם מהוססת אל מול המתרחש, כי שיעור. נכונות הלב להישאר נוכח אל מול המתרחש היא תנאי ראשון להפנמת השיעור המתקבל. ההתכוונות המצטרפת לראייה …

קדושת הזוגיות

קידושין – מקום של טהרה, מקום של חיבור למהות, מקום של נתינה, מקום של עדות, מקום של הכרזה קבל עם ועדה על טהרה שבקידושין. זוהי זכותה של כל אישה להתחדש ולהתקדש כל חודש, היא לא זקוקה לאישור מאף אדם ולהסכמתו. כאשר אישה מתקדשת ומפנימה תדר נקי למערכת הפנימית, מוקרן אור …

המתנה

מקום של המתנה מתוך מהות מאפשר חיבור מוח ולב והתכוונות טובה. בהמתנה אנחנו מפנים מרחב בנפש מול תיקון שיתגשם. אין אנחנו מפעילים את אשליית הדמיון לצורותיו. מידתו ומהותו של התיקון והבנה, וכשמגיעים אל ההבנה נלקחים להפנמה בשדה ההכרה, יורדים לשדה החשיבה ומופנמים בחיבור לאמת פנימית, על מנת להוציא הסבר מילולי, …