לשון הרע

לשון הרע הוא בבחינת הכנסת תדר מזהם לפנימיות שלנו. למען הסר ספק, לשון הרע הוא כשאני מדבר אמת דברים שאינם מן הטוב. במדרגת צדיקים מסוג החפץ חיים מוזכר אבק לשון הרע שעלול לקרות גם כשמשבחים אדם לאוזניים לא ראויות. לא בכדי אנחנו מונחים שלא לגעת ולבצע את לשון הרע. המקום …

התקרבות

תדר של התקרבות מציף את הנפש העילית בעונג פנימי בחיבור ובהכרת תודה לשעורים הנפלאים והכואבים שאנחנו חווים במהלך החיים. המתנה המדהימה שניתנה לנו, החיים, ראויה להכרת תודה. ואין הכרת תודה במחשבה בלבד, אלא בעשייה. כפי שאת הנפטרים אנו מלווים ומשחררים להמשך דרכם כאשר התדר שלהם רשום בתוכנו ופוגשים אנחנו את …

זיוף

ממקומו קולט הלומד את הזיוף שבהחצנת ההישגים, ועם ההתקדמות במהלך מצליח ליצור תיחום והפרדה בין המהות ובין המיותר. בדרכו מבין שממקום של ריצוי אין דיוק, אין התפתחות. בתגובה ראשונה מרגיש להתעלם ממה שחושבים, מדברים ומדגישים מילה, אבל בהעמקה יבין כאשר ניצב על מקומו ביציבה דרך רצון מהותי להתפתחותו ורואה שכל …