אישורים

תחילת החיים שלנו מותנית באישורים, לא ניתן לדלג על השלב הזה, כולנו גדלים במציאות המחייבת אותנו בקבלת אישורים לקיום. העומס הוא שם והמערכת פעילה וגם כאשר גדלים ולכאורה כבר אין צורך באישורים- עדיין המערכת דורשת ומתעקשת ומחפשת את הסם שלה – את האישורים. ואז אנחנו פוגשים את עצמנו גונבים את …

עשייה

מאחר שאין עלייה במדרגה הרוחנית אלא בעשייה, התפתחות הנפש מחייבת עשייה. וכאשר עשייה מדויקת התיקון נעשה מתוך שמחה, מתוך רוגע, מתוך אמונה. כאשר כך, נמצא אדם בנתינה נקייה של רגש לקיומו. לכל עשייה ישנו הזמן הראוי לה. לעתים חלון העשייה הנו קצר ולעתים יכול לארוך שנים, אך אם לא עשינו …

נפש

נפש המתפתחת עוד לפני הלידה, עיקר עיסוקה בשמירה והתפתחות הגוף, תפקוד כל התהליכים המוטורים, הפיזיים, החיוניים לחיים. הנפש הגשמית החיונית מופקדת על כל זאת. הנפש העלית היא חלק הנפש המשרת את תכלית הנשמה שהורידה ניצוץ מעצמה לגוף חי, לנפש פעילה, לאדם חי האמור לממש איזושהי תכלית נעלמה. הנשמה תפקידה לגדול …

חיבור ביחסי

עולם מופלא משתרע למולנו, מדהים ביופיו ובעושר הקורן ממנו. היכולת הפנימית שלנו לקלוט את הנוכח מולנו מותנה בפתיחת הראיה. פתיחת הראיה הרוחנית פנימה אל מקום השייך למהות הפנימית הקיימת. ראית היופי המדהים הסובב אותנו מתאפשרת על ידי חיבור למהות הפנימית, הסרת הקליפה. לעיתים שוגים אנחנו ומנסים לפתוח ראיה חיצונית כאשר …

התפתחות יומיומית

תדר פנימי של מהות עולה ומציף. לא תמיד זוכה הלומד להבינו או להתחבר אל חלקיו. כאשר רוצה הלומד להיות כנושא דיוקו בעשייתו היום יומית, חייב לפגוש את תדר מהותו הפנימית. במקום האמוני אמונות רבות חלקן בונות, חלקן מחריבות, לכולן עוצמה. וגם אל מול מתרחש חיצוני הסותר את אמונתו יבחר הלומד …

נשמת ישראל

ממרחק אלפי שנים ניתנים חיבורים דרך נשמת ישראל. נצח ישראל לא ישקר, כך נאמר. נצח. מקום שאינו גשמי. מקום החוצה את רצף הדורות ומאפשר לכל לומד להתחבר למהות של העם הזה. הגבורה הראשונה הגשמית הייתה כיבוש כנען בסערה. עם ישראל חדש, צעיר, רענן. הדור החדש. נמצא בערבות מואב, לומד ממשה …

המתנה

המתנה היא מצב הווייתי הכרתי המאפשר פתיחת מרחב הפנוי מהלומד. מרחב רוחני זה אז נוצר בהתכוונות מלאה הינו מקום נקי המאפשר את החיבור למידע עליון ולהבנות חדשות מחוץ למערכת הפנימית. בהמתנה ישנה עשייה פאסיבית, מתוך נוכחות אל מול מבלי להשפיע ולהתערבב יכול הלומד לפתוח את מרחבו עם שאלתו ולצפות בדיוק …

צלילות בהירה

מחשבה צלולה ובהירה מתקיימת אך ורק מחיבור חלקיה עם המקום האמוני ועם הרגשי נפשי של האדם. צלילות זו מתפשטת כמו תדר טוב בונה ומחזק במערכת הפנימית מחברת חלקים, מעצימה נתינתם, מחברת הבנת השכל לשמחת הלב ויוצרת מערכת בזרימתה הטובה המביאה לשמחה פשוטה והתחזקות. ממקום מהותי זה יכול הלומד להיות בנתינה …

קשב בו-זמני

קשב נקי, חיבור לשורש מהותה של הנפש, קשב לעצמו לפנימיותו ולזולת בו זמנית. קשב הינו מקום של נתינת רגש לקיומי ולקיומו של האחר. קשב נקי זהו בבחינת כבד את הזולת, מקבל את הזולת במקומו כמו שהוא וממקום פנימי עמוק פותח מרחב למילותיו, מקבלן כפי שהן ללא ריב עמהן ומגיב אך …

יראת הרוממות

שלוש יראות לו לאדם: יראת העונש, יראת החטא ויראת הרוממות, על מנת שיזכה אדם להיות במדרגה של יראת הרוממות חייבת להיפתח הראייה, ראייה זו נפתחת מחיזוק המקום האמוני שכל המתרחש הוא לתיקוני, ממקום של יראה, שעיקרה כבוד דיוק, אין שם פחד, עמידה מול הנשגב, אין לאגו מקום, אין לפחד מקום, …