חנוכה – שירת הנפש | כ"ה כסלו

התעוררות הנפש בחנוכה היא טבעית. ממקום פנימי עמוק בוקעת שירתה וזכותה. הנפש העילית אומרת את דברה. חיבור לנשמת ישראל מימים קדומים של הוד ונצח המשויכים ליסוד העם ברגעיו הטובים. הלומדים המתקדמים והרוצים בהתקדשותם למודעות אחרת, מוארת מחוברים לתדר הפנימי עמוק זה. מול הנרות כמצוות החנוכה יכול הלומד בהיותו נוכח מול …

חנוכה | כ"ה כסלו

פירצה אחת מההכרה, מהכרה חזקה, יכולה לשחרר מקום עמוס מהעומס שלו. פירצה מההכרה מדייקת על אמת, עם אותה מחשבה בינתית על אמת, רק זה, כי אז היא תפרוץ, תחדור, לא תיתן לחלק להיות המיותר, או שמא היא תדייק כל-כך, עד כי הדיוק הזה יפרוץ ויגיע לאור המהות הפנימית, ואור יחדור …

סוכות חג האסיף | ט"ו – כ"א תשרי

חיבור לתדר טוב בונה ומחזק מקום עכשווי. הפרטים אינם חשובים, הם מטעים, המקום החשוב הוא היכולת להתחבר לתדר טוב. המיקום אינו חשוב, הזמן אינו חשוב והמתרחש אינו חשוב. התדר המהותי הוא החשוב. היכולת האישית המוכחת שלי להיות שם היא הדבר המחזק, משמש כבסיס וכהוכחה ניצחת ליכולת שלי להתחבר לטוב. החיבור …

סוכות – חג האסיף | ט"ו – כ"א תשרי

איסוף החלקים להתקדשותך ממקום נקי, ממקום של קודש. מקום של אי פיזור, מיקוד, תמצות ואיסוף החלקים למהותם, שמחתם, כוחם. ממקום זה ניתן לעשות את התיקון בשמחה גדולה, בנתינה שלמה, נתינה לזולת ולעצמך ולהביא מרגוע לחלקים של אי הבנה בנפשך. מקבלת את עצמך כפי שאתה בשמחה כאוסף ולא סתם נאמר שזה …

סוכות | ט"ו – כ"א תשרי

בנשימות חדוה (ח' פעמים שואפים. ד' פעמים עוצרים. ו' פעמים נושפים. ה' פעמים עוצרים. וחוזר חלילה שבע פעמים) אני מנקה את המערכת, מוריד את הרעש מוריד עצבנות. נשימה-נשמה. לא משנה כמה מדייקים בספירה, הנקודה שמורידים רעש, מתחברים למקום הפנימי הנקי. מהמקום הפנימי אני מסוגל להיות קשוב לעצמי ולאחר כשאני שקט …

בין יום הכיפורים לשמיני עצרת | י' תשרי – כ"ב תשרי

והנה אנחנו אחרי יום הכיפורים וכמו שביום הכיפורים אנו נידונים על ההפרות כנגד המהות שלנו וזוכים או לא זוכים לכפרה על פי החיבור הרוחני אותו מצליחים לקיים, יום הכיפורים עובר בתדר קשה, לא מוותר, נוקב שכאשר אנו זוכים לחיבור מתוך ניקיון פנימי פתאום הוא לא קשה, פתאום הוא מובן, פתאום …

בין כסה לעשור – עשרת ימי תשובה | א' – י' תשרי

נמצאים בימים בין כסה לעשור. ימים לא פשוטים, לא קלים, ולכן החלק שהתקבל היום קשור לזמן. ראש –השנה: יום הדין, פסק דין, דין. דין זה לא עונש, דין זו מידה. אם ראויה למלקות אז מלקות, ואם ראויה למלכות אז מלכות. כפי שצריך, כפי שראוי. אנחנו לאחר פסק –הדין שפרטיו איננו …