שיפוט ומאמץ

ככלל, האדם הינו שופט קשה לעצמו והרבה מן החסימה נמצא בשיפוט העצמי, מתוך שדה הדמיון, המתומצת בשאלה – איך אתקבל? על שאלה אשלייתית זו משיב האדם בעצמו ולרוב אינו טורח לבדוק את מהימנות התשובה. על מנת לדייק מול קהל, מחויב הלומד לחיבור פנימי לשאת את דברו, מתוך מדרגתו האמיתית, לא …

המדרגה האמיתית

ראיית האני האמיתי מהווה קושי. קושי זה מחבר אותנו למדרגתנו האמיתית מאחר שצפייה הכרתית חושפת את מדרגתנו האמיתית, עלול לעלות שיפוט עצמי ומקום עמוס זה עלול להעלות כאב ודחייה. ישנה התנגדות ברורה ואי הסכמת הלב לחשוף מקום זה ולהציגו במערומיו. על-מנת שנוכל להתחבר לעוצמה המצטברת של רישום בזמן אמת של …

השמחה שבדיוק

שמחת הלב הנובעת מדיוק היא ביטוי לתדר פנימי שמציף את המערכת ומעלה הרגשת תודה. תדר פנימי בריא וחזק מתפרץ בשמחת הלב לעשייה טובה, מציף את המערכת ברגש טוב ואיננו נזקק לשום גורם חיצוני. מקום זה הוא מקום של שחרור מהתלות שבהתניה, מקום מבורך, מקום שמאפשר התפתחות אישית לא מותנית, לא …

הדיוק שבמבחן

פתאום מתוך הנבטה של עשייה מתמשכת, בעלת צפיפות בעליה של הבנות רבות שאפילו מתקשים לראות את חיבורן, מגיע הלומד למוכנות למבחן. המבחן יכול להיראות כמעשה שגרה יומיומי, מאותם מתרחשים שקודם כבר הרמנו ידיים מלשנות ופתאום לוקחת הנפש כיוון חדש. השינוי יכול להיות זעיר אבל כיוון חדש וכאשר אין ויתור לעומס, …

הדיוק שבדיבור

מידת הדיוק שבדיבור הינה מקום הכרתי גבוה שבו יכול הלומד ליצור ערוץ חיבור בינו ובין זולתו. נאמר בחלק על הדיוק שאמת חייבת להיאמר בדיבור. כאשר מחובר הלומד אל אמת פנימית שלו ומתוך דיוק פנימי איננו שופט, אזי נמצא כנשמר ושמירתו בבחירת מילותיו הטובות על דיוקן. דיוקו הנאמר בפיו מחייב סדר …

דיוק שבגשמי

דיוק מתחיל ממקום הכרתי נפתח לחיבור של נתינת רגש לקיום. מקום זה אינו מופר ע"י מסכות, זיופים, פיצוי או ריצוי אחרים. חיבור לאמת פנימית מתוך הכרה צופה ונוכחת מביא לדיוק בעשייה. עשייה טובה מרגש טוב משמחת ואיננה תוקפת אחרים, מתאפיינת בשמחה פנימית, בהתקרבות ובשיתוף. מקום הפוך מוסבר ע"י התרחקות, סגירות, …

רצף הדורות

ממקומו המעמיק מתבונן הלומד ותוהה על דיוקו, הוא מהווה את החוליה העכשווית בשרשרת הדורות כאשר צופה פנימה ורואה חיבורו כילד וכאב, מתחיל בהבנה חדשה לנוכחות אחרת. כאשר מאמץ עצמו אל ליבו ומתחבר אל רוגע פנימי הנתמך על ידי השגחה עליונה יכול לעשות צעד חשוב במרחב חדש למקום מואר. כאשר בנוכחותו …