הודאה וסליחה

כאשר מפר, מוצא הלומד עצמו בהזדמנות לדיוקו המתחיל. לא יוותר לעצמו, יודה בפני עצמו על הפרתו. לא יברח. ייתן תוכחה לעצמו, ישתמש ברגש הבושה ככלי הכרתי המאפשר לו לא לוותר לעצמו. כאשר מוכיח את עצמו יוכיח פעם יחידה ולא יאפשר לעומס המתפרץ לגרום לשרשרת הפרות דרך תוכחה בלתי פוסקת, יתחם …

קבלת המתרחש לתיקוני

קבלת המתרחש לתיקוני. זהו כלי הכרתי בסיסי הבא לעמוד כמחיצה בפני עומס רגיל ומאפשר ללומד להתחבר אל מהותו ולהיות בצפייה הכרתית פעילה שאיננה מותנית במתרחש החיצוני. על מנת לחדד ולשפר יכולת מבורכת זו מזמנים לנו מתרחשים הנושאים אופי של מציאות לא תקינה בעינינו. מקום זה מתאפיין בעומס פנימי, כעס, התפרצות, …

עיקר ותפל

סדר פנימי חיוני לבהירות בעשייה, חיוני להפרדה בין עיקר וטפל, בין עשייה פזיזה לפיצוי לבין עשייה מדודה ממהות. מקבל עצמי כמפר ככלי ראשון ליציאה מעומס זה. מדבר אמת – אינו מסתיר, לא מבזבז זמן ואנרגיה במסכות, הצטדקויות, התנצלויות ממושכות, אלא במדידות. אומר אמת גם כשאינה מחמיאה ומחפש הבנה יישומית כמדרגתי …

מרחב פנוי מעומס

מתוך לימוד מתמשך, הכרת הטוב ודיוקים רבים קורה לא פעם שהעומס איננו באמת מוכר. היכולת להימצא במקום עמוס ומקבל עצמי כמפר ויוצר תיחום, תיחום לעצמי כמקום פנוי מעומס בתוך מרחב עמוס, מקום מוגן בתוך הסערה. מקום זה מאפשר עשייה הכרתית, מאפשר הרגעת המערכת, יציאה מתסכול ומאפשר שלא להיכנס למלכודת הרגילה …

עָרְלָת הלב

קבלה ללא חסימה אינה מתקיימת מצד עָרְלָת הלב, היא מתקיימת רק מתוך התפעלות מהמתרחש הפנימי. מקום של קבלה הינו מפתח לפעילות הכרתית שמתרחשת. מקום של נתינה הינו מקום של קבלה הבונים אחד את השני ופותחים מרחב להבנת ההזדמנות שבקושי. החסימה בראיה מעצם קיומה של עָרְלָת הלב, יוצרת חוסר הבנה למתרחש, …

הפיצוי המיותר

מקום של הילד הכואב את החיסרון יוצר צער בנפש. פחד, חוסר שליטה, תחושת דחייה וניכור. הילד מרגיש שמגיע לו, אך איננו טורח לשאול ממי מגיע לו, משום שהדיוק הפשוט הוא נתינת רגש לקיום מהלומד הבוגר אל הילד הפנימי המפוחד והמבוהל. כאשר הלומד מפנה רגש לקיומו, לא יכול הילד הפנימי להרגיש …

דיוק מתמשך

מקום נבנה מתוך דיוק מתמשך, שעיקר מהותו בנפשי רגשי ולא בשכל. מקום טוב, בו יכולים לעמוד ממול המתרחש הפנימי בהתפעלות מבורכת בבחינת מבין שלא מבין, אך רגש טוב מתפשט בכל המערכת, מחזק ובונה ומאפשר התרחבות הנפש לתיקונה והתחזקותה. מקום עוצמתי בפשטותו, שאינו זקוק להסברים, צידוקים, אישורים, אינו לזקוק להגדרות, פשוט …

תיקון מתוך ההפרה

כשאתה מוצא עצמך בהפרה ואינך שולט על המתרחש הפנימי, הווה אומר, אתה בהפרה כלפי עצמך. מספיק במקרה זה לציין לעצמך, ורצוי בקול רם, את מהות ההפרה שאתה מפר. כאילו אתה מסמן את ההפרה בצבע. בפעם הבאה כשההפרה תעלה היא תהייה צבועה וקל לזהותה מבעוד מועד ותהיה לך מידת רוחק יתרה …

ראיה

יכול הלומד ליצור מהפך בהתקדמותו ההכרתית עם שימוש בראיה פשוטה המתפתחת לאיטה, ומאפשרת קבלה אמיתית של המתרחש לתיקונו. יכולת ראיית המתרחש ככלי עזר לתיקון שיפור הרחבת הנפש יוצרת מרחב חדש בו מקבל הלומד את עצמו ללא כעס וללא שיפוט. ממקום טוב זה יכול הלומד בהתפתחותו ליצור מנוף להמשך דרכו בחיבור …

הפער בין הבנה ויכולת

הפער בין החלקים הניתנים, בעלי ההבנות הגבוהות, ובין היכולות האמיתיות של הלומד, עלול להיתפס בטעות כמקום מוריד, מחליש, מתסכל. הלימוד מכיל חלקים רבים, ובהן הבנות, חלקן נשגבות. הלומד במדרגתו האישית אינו אמור ליישם הבנות גבוהות. אמור הלומד ליישם את הבנותיו היישומיות, כלומר הבנותיו המתאימות למדרגתו. הפער בין ההבנות של המדרגה …