חוקיות העומס

ההסתכלות על המלאכה היום יומית כמקום טורדני היא בחירה שלנו וליתר דיוק היא בחירתו של העומס שנלחם על חייו. התיקון נעשה ללא מאמץ. כאשר אני מתאמץ אני לא בכיוון. יש חוסר דיוק, יש התבטלות בפנימיות שהעומס ממלא אותה במיידי. העומס מעודד את הילד שבפנים לרקוע ברגלים ולדרוש תוצאות אשלייתיות במיידי. …

פתיחת מרחב יזומה

מתרחש עוצמתי יוצר לנו מרחב בנפש שבתוכו הוא מתקיים. אין חשיבות אם המתרחש הוא ממהות או מעומס. פתיחת מרחב למתרחש היא שינוי המתחולל בנפש. הקולטנים הפנימיים רגישים לשינויים, ועל כן קל לנו לזהות כי חל שינוי. ואמנם, כאשר נפתח מרחב למתרחש חדש, יכול הלומד בקלות יחסית לזהות כי דבר מה …

נאמנות לבחירה

בבסיס הבחירה נמצאת הבחירה לבחור, כאשר הלומד בוחר לבחור, נוצרת בחירה. את הבחירה יש לעשות בדיבור ו/או בעשייה, בכך, הבחירה למעשה יצאה מרשותו הבלבדית של הלומד, ואז נושאת קיום משלה. הבחירה הראשונה היא לבחור בבחירה. לא פעם חווה הלומד קושי בבחירה שבבחירה. הלומד חווה קושי שחוסם אותו מלבחור. קושי זה …

שמירת השדה האישי

שמירת השדה האישי היא עשייה הכרתית חיונית. כאשר שמירה זו נעשית מבלי לסגת מחד ומבלי לתקוף מאידך, נמצא הלומד במסלול של דיוק. לא נסוג מול רצונות ותביעות של אחרים, לא תוקף בשם צדק זה או אחר, אלא מבין תחילה את מקומו שלו ואת מקום זולתו. כאשר ראייתו בהירה ורואה את …

הלומד הבוגר האחראי

הלומד הבוגר לוקח אחריות. אינו תוקף את המציאות. אינו מתווכח, אלא מקבל את המתרחש החיצוני גם כשהוא קשה. אינו מחפש אשמה או אשמים אלא מחפש איך לדייק. איך לדייק עם הנתונים העכשוויים. השגיאה הנפוצה והנפיצה היא ההסתכלות על התוצאה. במשך עשרות שנים לימדנו את עצמנו לשפוט עצמנו על פי התוצאות, …

שחרור אחיזה בעומס ובדיוק

שחרור אחיזה בעומס ובדיוק יש בנפש אחיזות בחלקים ובחלקיקים. מוצאים אנו את עצמנו אוחזים בהפרות, בעומסים. אחוזים בהבנות ובדיוקים. האחיזה עיקרה עצירת הזרימה הטבעית של ההכרה. האחיזה בעומס קלה לזיהוי. היא מורידה, היא מקשה, היא גורמת לחיזוק העומס ולירידה בחיות הפנימית. האחיזה בהבנות ובדיוקים נראית לכאורה כדבר נפלא. כאשר אנחנו …

פריצה לשחרור

כאשר מודחק כאב מפחד הוא מצטבר במחשך, מחכה לזמנו לפרוץ על מנת להשתחרר. לעיתים לא יכול הלומד לפתוח בעצמו את החסימה הכולאת את הפחד ואת תולדותיו ומרעיל את הנפש. לעיתים המערכת בהתחזקותה מוצאת לה דרך בהתפרצות גדולה להקיא את המיותר על מנת להשאיר את הזיכרון הטוב עם הרגש הטוב ולהתנקות …

קשב רב מימדי

קשב נקי מרחיב את הנפש. איננו יכול להתקיים בנוכחות עומס כמו שיפוט, כעס, תסכול ועוד. קשב נקי הינו בבחינת נתינה לזולת ולעצמי בו זמנית. קשב נקי מאפשר זרימה טובה בחלקי הנפש, נותן מרחב לזולת. ובעת היותו של קשב פעיל נפתח אצל הלומד מרחב רב מימדי. לנאמר המילולי, לנאמר הסמוי, למהירות …

דיוק בזמנים

דיוק בזמנים הוא כלי בסיסי לעשייה נכונה. היצמדות למה שקרה והצטערות עליו הינם בזבוז של זמן יקר מפז של רגעים ושעות עכשוויות על מציאות שאיננו יכולים לשנות. השחתה של דקות ושעות יקרות על חרדה מפני מתרחשים שעוד לא קרו הינם בזבוז של אנרגיית חיים חיונית, עכשווית, טובה ויקרה. אין דיוק …

תיחום והפרדה

תיחום והפרדה מתוך צפייה מתמשכת מתפתחת היכולת ליצור הפרדה בין מהות לעומס. המיותר שכה הזין את העומס האישי הופך להיות מזוהה כמים באושים, מקום של חולי. הראייה המתפתחת המזהה עומס הופכת לפעילה ומאפשרת ללומד ליצור מידת רוחק הן במתרחש שלה והן במתרחש של האחרים ולראות, ולראות באמת את המחיר המצטבר …