יציבה והתחזקות

נתינת רגש לקיום היא מתכון להתחזקות, ליציבה, לשמחה פנימית, לכוח. כל כך פשוט וכל כך לא מושג. לעיתים גם כאשר הלומד מצליח לפתוח את נתינת הרגש לקיומו נתקל בקושי הבא, בחסימה בקבלה. כאשר נתינתו פתוחה אך קבלתו חסומה לא מתקיים רגש לקיומו. כאשר מול אחרים נמצא בנתינה, למשל קשב נקי. …

שחרור עומסים

בהתחזקות עולה החלק הבא לתיקונו לשחרורו. בשלב ראשוני מגנה המערכת הפנימית על עצמה ומונעת מאיתנו חיבור לחלקים קשים משום שאין המערכת חזקה דיה לעמוד מולם מבלי לקרוס. עם התחזקותה משחררת המערכת חלקים נוספים על מנת לשחררם דרך תיקונם. חלקים אלה הם קשים. הם מכאיבים. הם נושאים פחד. קודם לא פגשנו …

החסימה שבאחיזה

כשמחזיקים בכל הכוח, המאמץ גורם לאחיזה יותר חזקה. לנעילה על הדבר עצמו ללא יכולת להתנתק. ההרגלים יש בהם מן האחיזה, היצמדות לסדר מסוים של פעולות שהוגדרו מתוך איזו מטרה ומתוך אמונה מסוימת. ישנה אחיזה באמונות, אחיזה שלא מאפשרת להרפות מן האמונה ולהחליפה באמונה אחרת יותר מתאימה לי. ישנה אחיזה בהסברים, …

העומס המעכב

בנתיב הדיוק מתקדם הלומד ממקומו העכשווי, נושא פחדים המעכבים ומתחזק מרצון מהותי להתנקות ולדיוק. כאשר מביט דרך העומס נראית הדרך פתלתלה ארוכה ומיגעת. כאשר זוכה לראות את דרכו מבעד למהותו נראה לו הדרך מרתקת מושכת נעימה ומחזקת. מה יבחר? ישיב לעצמו. אין מטרתו בסוף הדרך, דרכו מטרתו. התפתחותו בלימודו הרחבת …

הנפש העילית

התחזקות מן הנפש העילית יכולה גם להיפתח ממקומות של מצוקה. הנפש הגשמית, עלולה להביא את המערכת לעומס עקב חוסר מידה, חוסר גבולות ואז- מצוקה. הנפש העילית שתפקידה הוא התיקון, שבאחריותה הדיוק, גם כשנדמה שהיא חלשה, עשויה להתעורר, לחשוף את כוחה האמיתי, ליצור תיחום, והכתבת גבולות לבהמה. לעיתים נוצר מאבק, בין …

העצמת הדיוק

הכרה פעילה הולכת איתי לכל מקום. דיוק מביא להכרה פעילה. הרצון המהותי לדייק ילך עם הלומד לכל מקום, בכל זמן, בכל מצב. מטוב ליבו ירגיש את תדר הדיוק המתעצם, ירגיש את האור המתפשט בפנימיותו, בשמחת הלב הגואה מדיוקו. דיוק המתמשך מחדד את החושים, הוא מחדד את הכלים, הוא בבחינת צחצוח …

מצוקה

מקומות בעלי מצוקה מאיימים על הילד ומוציאים פחד, היסוס, דחייה, חוסר בטחון, בריחה. מעלייתו במדרגה הרוחנית יהיה הלומד בעשייתו הטובה כמתחזק ויפנה להרחבת הבנתו לחיזוקו המתפתח. מתוך מיקוד פשוט יסתכל הלומד בישרות לב על המתרחש המעלה את עומסיו וידע איך לקדם את העומס המשתלח בתיחום, בהתכוונות טובה ובעשייה מתקנת. מנתינת …

הבנה מתפתחת

הבנה מתפתחת מזמנת מבחן להתחזקותו. לא תמיד מצליח הלומד ליישם הבנתו במתרחש ועדיין הבנתו טובה. מקרים אלה מעידים שלא זו מדרגתו ויתכן שמדרגתו העכשווית היא מידת רוחק או קשב ולאו דווקא חיבור למקום האישי מול כל מתרחש. המלכודת הנבזית של העומס היא לקיחת המתרחש בו לא הצליח הלומד ליישם את …

עייפות נפשית

מבחן ממוקד מחדד את מקום התיקון העכשווי, עייפות גשמית אינה בהכרח יוצרת עייפות נפשית. המבחן נולד מעייפות נפשית בלבד. במקום של העייפות הנפשית – אין סבלנות. זה קל. אך מה משמעותו של המבחן ובמה נבחן הלומד? הלומד נבחן במקום זה המיקוד בדבריו, תמציתם, הגדרתם, בהירותם והעברתם לאחר בפשטות, מתוך מקום …

מהות ללא שיפוט

קבלת האחר במקומו כמו שהוא הינו תדר הפותח מהות פנימית לקבלת המתרחש הכללי כמות שהוא ללא שיפוט. מקום ללא שיפוט פותח מקום חסר שיפוט עצמי ובכך מאפשר מרחב פנימי למהות המקבלת עצמה בפשטות, במלאות ומבינה שמקומה בעולם זה איננו משום תחרות או השוואה עם נפשות אחרות, אלא מהות יחידה ומיוחדת …