מנהיגות

חיבור לקהל אנשים הוא לא בהכרח מנהיגות. יש מנהיגות, היא נדירה. היא דורשת עץ כישרונות מיוחד. לא יכול מנהיג להוביל קהל מבלי שיצטרפו אליו אנשים בעלי חיבור. קהל איננו זז לבדו, הוא זקוק להובלה, הנהגה, תנאי הכרחי אך לא מספיק. ליכוד האנשים, חיבורם, נתינה לאנשים, קשב, יוצר חיבור. המורכבויות של …

הבית הזוגי

שמירת האמונים למהות – שער רחב להתחזקות הבית הזוגי. דיבור אמת פשוטה, כיבוד הבחירות האישיות, כמו את בחירות בן הזוג. כיבוד במקום האישי של עצמי ושל בן הזוג. ניצב נוכח אל מול המתרחש ומפנימה, ברגישותו, את הניצוץ הנמצא בקשר הזוגי. יבין שלא מבין. יעמוד נוכח אל מול המתרחש. ומרצון מהותי …

תקשורת

יבדוק, יבדוק בפנימיותו את פנימיותו כלפי עצמו, האם נותן רגש לקיומו או מחפש את הרגש לקיומו בחוץ אצל אחרים, חיפוש הרגש לקיום אצל הזולת יוצר תלות, נוצרת התניה, קורית לא פעם אצל זוג וכאשר חס וחלילה מחולשה של אחד, לא מתקבל הרגש לקיום אצל השני, נסגר גם השני. מדיוק מתחיל …

הסליחה

מתוך מקום של מהות הרוצה בסליחה כתדר של התקרבות ותיקון הפרה, יבדוק הלומד את סביבתו, חבריו היקרים לו. חברים, משפחה, הורים, ילדים, בני זוג והלומד מול עצמו. האם סולח לעצמו? האם רואה הפרותיו מולו? האם מבין שתדר הסליחה מקרב גם אותו לעצמו? מתוך הבנה מתפתח המחובר לרצון מהותי יראה שהתקרבותו …

נתינה לזולת

מיצוי היכולות להכרה מתפתחת המביאה אושר רוחני מדהים לנשמה, נובע מהבנת הלב המתפתח, מנתינה על נקי, הנשענת על רצון מהותי להכרת הטוב לתמוך ולעזור ולהיות בקשב נקי. בשמחה בלתי פוסקת ומתן אהבה ללא גבול. בפשט, נתינה שכזו הייתה מרוקנת כל אדם. במעשי, נתינה שכזו מעצימה את הנותן, מחזקת אותו ומרחיבה …

עומס

כאשר פוגש הלומד עומס מתפרץ, נדרש לדיוקו. ממצב עמוס אין הכרתו פעילה ולכן לא יוכל לדייק מול המתרחש. בשלב ראשון חייב הלומד לתחם את העומס. העומס הינו תדר פנימי המציף את המערכת, תוקף את הרגשי-נפשי ומעלה תחושות של אי צדק, קיפוח, כעס. וכאשר העומס בונה את עצמו עלול הלומד למצוא …

קשב ודיבור

ממקום פנימי של מהות, מוצא הלומד את הבנת ליבו, הבנת הלב היא רגש נקי, איננה מילולית ולכן רק מרגישים אותה, כאשר זוכה הלומד בהבנת הלב, יכול בהתכוונות הכרתית לקרב את שכלו ולחבר את שכלה להבנת ליבו. הבנת השכל עוטפת את הבנת הלב כמלבוש, מלבוש זה מורכב ממילות מהות אותן השכל …

מידת רוחק

לעיתים משתמש הלומד במידת רוחק. כלי הכרתי זה, יוצר רוחק בין המתרחש לבין הלומד ומאפשר את ניתוק ההתניה העכשווית שנוצרת לעיתים בין מתרחש חיצוני לעומס פנימי שעולה. מידת הרוחק יכול להיות בזמן, במקום או במרחב הנפש. שׂם הלומד מידת רוחק בינו לבין המתרחש ויוצר לעצמו מרחב שאיננו עמוס, איננו בשליטת …

המימד האמוני

כאשר במקום האמוני אמונה קשה, אמונה זו מחייבת את הלומד לקבל תמיכה מאחרים על מנת להתחזק במקומו. מקום זה מקום של חולשה. חלק בכוחו היה מאפשר ללומד לדעת את דיוקיו ו/או את הפרותיו בעצמו, ללא תלות באף אדם. מחולשתו שואל, בודק, לפעמים אפילו לא בודק, אלא מחליט לבד מהי דעתם …