כיבוד אב ואם

"כבד את אביך ואת אימך" מצווה עלינו הדיבר החמישי. תדר של כיבוד אב ואם כמות שהם באשר הינם חיוני להתפתחות הרוחנית שלנו. לא קל הדבר. יותר קל לאהוב מאשר לכבד. דיוקו של כבוד הוא ביראה, לא פחד. יראה שהיא בבחינת ראיה. וממקום נפלא זה יכול הלומד להרחיב את מרחב אמונתו …

שמירת השדה האישי

שמירת השדה האישי היא עשייה הכרתית חיונית. כאשר שמירה זו נעשית מבלי לסגת מחד ומבלי לתקוף מאידך, נמצא הלומד במסלול של דיוק. לא נסוג מול רצונות ותביעות של אחרים, לא תוקף בשם צדק זה או אחר, אלא מבין תחילה את מקומו שלו ואת מקום זולתו. כאשר ראייתו בהירה ורואה את …

החסימה שבילד

כאשר חווה יופי מתמשך מרגיש את האור המתפשט את השמחה הפנימית ולעיתים תוהה עד מתי ובדרך כלל עולה התהייה איך נתחזק ונאריך את השהות בתוך התדר הטוב. למקום נפלא זה יוכל הלומד להגיע דרך נתינתו כאשר חווה טוב, כאשר מכיל אור עליון בפנימיותו כאשר שמחתו בכוחו, במרחבו, ונוכחותו אינה בספק, …

קבלת האחר

קבלת האחר במקומו כמו שהוא הינו תדר הפותח מהות פנימית לקבלת המתרחש הכללי כמו שהוא ללא שיפוט. מקום ללא שיפוט פותח מקום חסר שיפוט עצמי ובכך מאפשר מרחב פנימי למהות המקבל עצמו בפשטות ובמלאות ומבין שמקומו בעולם זה איננו משום תחרות או השוואה לנפשות אחרות, אלא מהות יחידה ומיוחדת שאיננה …

מקבל עצמי כמפר

מקבל עצמי כמפר כלי ראשון ללומד המדייק בדרכו. אין עניין בשיפוט על חוסר תוצאה מקווה, התוצאה נקבעת ע"פ המציאות והיא בדיוק. ממקום של הפרה הנובעת מערבוב עם עומס הנשען על אגו ועל פגיעות מובנת, ממקום זה מגיעה ההפרה. הציפייה שהאחר ידייק במעשיו, יכבד את מקומו האישי של הלומד היא אשליה. …

דיבור מלב אל לב

ממקום של מהות פנימית ישנו חיבור להבנת הלב. הבנת הלב כתדר נושא מהות, נושא רגש איננה מילולית. לעיתים כאשר זוכה הלומד בהבנת ליבו, ישנה התפרצות של השכל כמסביר הטוען, מוכיח, מצטט ומסכם. במקום זה נוצר עומס הדוחה את הבנת הלב. ממקום הכרתי תתוחם התפרצות השכל הרגיל ומתוך דיוקו יאפשר הלומד …

חשדנות זוגית

המקום שמתנגד לעשייה הטובה נמצא בחוסר האמונה שלנו בכוונה הטובה של השני. המקום הזה יוצר חשדנות פגיעות כל כך מיותרים. ניתן להכיר את המקום של בת הזוג מבחינת המקום שלנו שגם הוא מלא בכוונה טובה ולא תמיד מצליח להביע אותה כמידתו של בן הזוג. העשייה מותנית ביכולת להתחבר למקום האמוני …

הורים

מפגש מול הורים מחובר למקום פנימי ממהות הנפש. מקום שבעבר רווי בהתערבבות, במלחמה, בהתנגדות ובהסתר שמכסה על היכולת לראות את המקום הפנימי שמוכוון לנו דרך – "כבד את אביך ואת אמך". ואת היכולת להתקרב לכיבוד אב ואם פותח חסימות בנפש. נאמר כבד לא נאמר אהוב. קבלת ההורים כמות שהם כחיוני …

כבוד

ממקום שמכבד את השדה האישי של הזולת מתפתח חיבור פנימי לנתינת רגש לקיומך. מקום זה מלמד ומאפשר קיום "כבד את אביך ואת אמך", כבד את: הורים, ילדים, זולת. ובהתפתחות מקום זה מתחילה להתפתח קבלת עצמך. הכרת המקום האישי. מתאפשרת עשייה ממדרגתך האישית, ואין יותר בזבוז של זמן ומאמץ בלסדר את …

תלות

למקום הזה שמתחשבן, קוראים "אגו". המקום הזה שנותן חשיבות מופרזת להבנתם של אחרים כחלק ממערך הערך העצמי. במקום זה יוצר האדם תלות בדעה, ביקורת ושיפוט חיצוניים. פתאום אדם איננו מרשה לעצמו לשמוח, להתרגש, לבכות, להתחבר, לרקוד. נכנס מקום קשה בנפש שנותן חשיבות מופרזת לרגשות קשים שמתקבלים מבחוץ ונוצר ערבוב עם …