רצף הדורות

ממקומו המעמיק מתבונן הלומד ותוהה על דיוקו, הוא מהווה את החוליה העכשווית בשרשרת הדורות כאשר צופה פנימה ורואה חיבורו כילד וכאב, מתחיל בהבנה חדשה לנוכחות אחרת. כאשר מאמץ עצמו אל ליבו ומתחבר אל רוגע פנימי הנתמך על ידי השגחה עליונה יכול לעשות צעד חשוב במרחב חדש למקום מואר. כאשר בנוכחותו …